Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I
”Blask Prawdy” XXII Dzień Papieski -16 października 2022r. 
 
Interpretacja hasła
 
Veritatis splendor („Blask prawdy”) to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania.
 
Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu Magisterium Kościoła jest wskazanie na wewnętrzny, nierozerwalny związek, istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie można oddzielać wiary od moralności. Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra od zła i stanowczym sprzeciwie wobec moralnego relatywizmu. Więź między prawdą, wolnością człowieka a prawem Bożym ma swą żywą siedzibę w „sercu” osoby, czyli w jej sumieniu (VS 54).
 
 
 Piąty Turniej Papieski

Zgodnie z tradycją ubiegłych lat w naszej szkole w dniu 19.10.2022 r. odbył się  turniej piłki siatkowej miedzy grupami uczniów klas liceum a technikum w kategorii  dziewcząt i  chłopców.
W słowie wstępnym wystąpił dyrektor szkoły pan Andrzej Bilewski, podkreślając ważną datę dla polaków 44 rocznicy wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę piotrową. Wspólny śpiew „Barki” wprowadził nastrój przeżyć tak ważnej daty. Młodzież chętnie uczestniczyła w turnieju, wykazując się dużymi  umiejętnościami w grze piłki siatkowej.

Wystąpił również nasz zespół taneczny Copernicana  Cheerleaders, który dopingował uczestników uświetnił sportowe wydarzenie

W klasyfikacji dziewcząt I miejsce osiągnęła reprezentacja dziewcząt z technikum, natomiast w klasyfikacji chłopców 1 miejsce osiągnęła reprezentacja chłopców z liceum naszej szkoły.

Uczniowie otrzymali dyplomy i symboliczne upominki.

Organizatorzy turnieju i uczniowie.