Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 W okresie przdświątecznym młodzież NASZEJ SZKOŁY zangażowała się  w konkursy organizowanych przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury .

Konkurs plastyczny „NA KREATYWNE JAJO WIELKANOCNE” którego celem było :

- kultywowanie tradycji świątecznych oraz aktywne przygotowanie się do świąt Wielkanocnych,
- promowanie pozytywnych postaw wobec tradycji i kultury ludowej,
- inspirowanie dzieci oraz młodzieży do pracy twórczej oraz rozwijanie technik plastycznych,
- pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- zaprezentowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz przez młodzież szkolną twórczości plastycznej,
- aktywizowanie środowisk twórczych, w tym w szczególności seniorówpodczas którego, uczniowie zgłębili wiedzę ludową oraz wykazali się zdolnościami manualnymi .

Wśród finalistów znależli się uczniowie naszej szkoły.

BSCK-WYNIKI

        I miejsce Izabela Dybek

    oraz 3 - II miejsca: 

    Izabela Strózik ,

    Kamila Parlak ,

    Gabriela Piwowarczyk.

W konkursie na „PALME WIELKANOCNĄ” wyróżniona została praca Wiktorii Sadło.

Akcja miała na celu kształtowanie wśród mieszkańców emocjonalnego stosunku do sztuki ludowej. 

Kultywowanie i zachowanie od zapomnienia dawnych zwyczajów, tradycji i ludowej plastyki 
obrzędowej.