Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Kampania #dobre słowa.

Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz zaprasza szkoły do udziału w kampanii #dobre słowa.
 
Kampania ma na celu promowanie pozytywnego myślenia i zachęcanie, zwłaszcza młodych ludzi, do mówienia dobrych słów. Głównym celem kampanii jest propagowanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz walka z hejtem w internecie.
 

W ramach kampanii organizowane będą między innymi spotkania, wykłady, koncerty i akcje społeczne, których zadaniem jest edukowanie i inspirowanie ludzi do używania dobrych słów w codziennym życiu. To również przestrzeń internetowa, gdzie będzie można dzielić się takimi właśnie dobrymi słowami, myślami i pozytywnym przekazem. Specjalną stronę internetową www.dobre-slowa.pl utworzyli w tym celu dwaj uczniowie kieleckiego „informatyka”: Adrian Iskra i Antoni Łękawa. Młodzi ludzie będą tam mogli wymieniać swoje spostrzeżenia, przemyślenia i komentarze w temacie dobrych słów.

 

W ramach kampanii ogłoszony został już konkurs literacki „Tak widzę świat, tak go czuję. Dobre słowa”, a w sierpniu zorganizowany zostanie koncert „Polska dziękuje. Dobre słowa”.

Wojewoda zachęca szkoły z regionu świętokrzyskiego do przyłączenia się do kampanii #dobresłowa, do dzielenia się swoimi działaniami w ramach dobrych słów i zamieszczania ich na stronie internetowej www.dobre-slowa.pl. Na stronie funkcjonuje również odnośnik do grupy na Facebooku oraz do Instagrama. Mile widziane są również propozycje młodzieży na rozbudowanie funkcjonalności strony. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z sekretariatem Biura Wojewody (tel. 41 342 12 32).

 

W ramach kampanii w dniu 18.04.2023 r. z młodzieżą naszej szkoły spotkał się Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew KoniuszPana wojewodę powitał dyrektor szkoły Andrzej Bilewski

 Kampania.# Dobre słowa jest kontynuacją KAMPANII  #Świętokrzyskieniehejtuje.

# Dobre słowa jest ideą konieczną do promowania pozytywnych zachowań w dzisiejszych czasach, w czasach gdzie część życia "przeniosło się" do internetu. Tam, często młodzi ludzie tworzą lub uczestniczą w sytuacjach konfliktowych,

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie spotkania.

Pan Wojewoda Świętokrzyski odwiedził prężnie działającą w szkole Bibliotekę.