Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Wsparcie psychologów szkolnych

 Dnia 12. 10. 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju miało miejsce spotkanie: pt. „WSPARCIE PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH” organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku-Zdroju reprezentowaną przez p. Jolantę Zdziarską – Dyrektora Poradni i p. Karolinę Bernat – psychologa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju reprezentowane przez p. Dorotę Kowalczyk – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR. 

W spotkaniu wzięły udział zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej z:

I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. M. Kopernika Zespołu. Spotkanie rozpoczęli powitaniem p. Andrzej Bilewski – Dyrektor ZSP oraz p. Jolanta Zdziarska – Dyrektor PP-P.

W trakcie spotkania omówiono następujące bloki tematyczne:
1)
„Etyka zawodu psychologa” – mgr Dorota Kowalczyk,
2) "Interwencja dot. zagrożenia dobra dziecka” – mgr Dorota Kowalczyk,
3) "Kompetencje psychologa szkolnego” – mgr Karolina Bernat,
4) "Realizacja zaleceń wydawanych w opiniach i orzeczeniach" - mgr Karolina Bernat.

Dużo wniosła ciekawa dyskusja zebranych dot. problematyki ich pracy.

 

Spotkanie było cennym doświadczeniem, które pozwoliło nawiązać bliższe kontakty, czy wymienić spostrzeżenia i doświadczenia z pracy oraz podjąć współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i pomiędzy poszczególnymi psychologami i placówkami. Obecny na spotkaniu dr Karol Bidziński – metodyk Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz pedagog szkolny z ZST-I, zadeklarował także współpracę i pomoc ze strony PODiDN.