Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Dzień Kobiet

8 marca 2023r. w naszej szkole odbył się apel z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Został on przygotowany przez uczniów
ZSP pod kierunkiem Pana Dariusza Wilczyńskiego.

Uroczystość rozpoczęli prowadzący, którzy przywitali zebraną społeczność szkolną oraz zaprosili do aktywnego uczestnictwa i zabawy w trakcie uroczystości.

Na scenie zaprezentował się szkolny zepół muzyczny ze wsparciem Pana Michała Siekierskiego Dariusza Wilczyńskiego.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły - Pan Andrzej Bilewski, który przywitał całą społeczność szkolną i złożył życzenia dla wszystkich kobiet.

Na uznanie zasługiwało wykonanie Dominiki Łochy.

Aplauz publiczności zdobył występ Oli Borzęckej i Dominiki Łochy z klasy IVhp.

Wspaniałe wykonanie mogliśmy usłyszeć w wykonaniu Filipa Guni z klasy III e.

Umiejętnościami tanecznymi zachwyciły uczennice z klas pierwszych.


Na zakończenie Belgijka, do której zaproszono nauczycieli.

 

Po występie artystycznym uczniowie złożyli życzenia Wszystkim zebranym, a Paniom pracującym w szkole wręczyli słodkie upominki.