Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

  Warsztaty fizyczne

Dnia 20 lutego 2023 roku, z okazji Dnia Nauki Polskiej, jak również w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika uczennice klasy III A: Ola Nurek, Martyna Augustyn oraz Ola Maj 

pod opieką Pani Renaty Boś przygotowały dla klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego warsztaty oraz lekcję o Mikołaju Koperniku - patronie naszej szkoły.

W dalszej części pierwszoklasiści wzięli udział w Konkursie, który składał się z trzech części. 

W pierwszej uczniowie na podstawie własnej wiedzy jak też z przedstawionej wcześniej prezentacji mieli rozwiązać Quiz. 

W drugiej części oceniana była scenka z życia i twórczości znanego astronoma.

 

W części trzeciej oceniany był specjalnie przygotowany strój. 

Klasy wykazały się pomysłowością i zaangażowaniem.

 Po burzliwej dyskusji, jury I miejsce przyznało klasom I D i I C.