Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 „Kopernikowe odkrycie muzycznych talentów”

Koncert kolęd, który odbył się dnia 21 grudnia 2023 roku, był wspaniałą okazją, do odkrycia muzycznych talentów wśród naszych uczniów. Młodzież występująca w zespole pod batutą profesora Dariusza Wilczyńskiego wykazała niezwykłe umiejętności i zdolności muzyczne. Uzupełnieniem mistrzowskiego wykonania  koncertu była historia powstania każdej kolędy i pastorałki, co ubogaciło wiedzę i znajomość wykonywanych utworów. Wizualne symbole wigilijne jak opłatek, Pismo Święte, choinka, stroik, figurka Dzieciątka Jezus podkreśliły aktualność tego muzycznego wydarzenia w murach naszej szkoły. Wspólne kolędowanie było przygotowaniem do uroczystego świętowania Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym.
Scenariusz opracowała Siostra  Chrystiana  oraz   czuwała  nad  całością wydarzenia.
 
                                                                                            Siostra  Chrystiana