Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

„Z Ekonomią na TY”

 „Ekonomia społeczna oraz kapitał społeczny w procesie gospodarowania”

 

Społeczeństwo i gospodarka to system naczyń połączonych. By osiągnąć zrównoważony rozwój powinniśmy dbać o nie równolegle i z taką samą skutecznością. Widzimy aktualnie coraz wyraźniej potrzebę wyrównywania szans wszystkich grup społecznych oraz konieczność rozwoju gospodarki w obszarach inwestycji w kapitał społeczny. Ten temat stał się również hasłem wiodącym tegorocznej XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w związku z czym   3 października 2023 r. w Naszej Szkole odbył się wykład połączony z prezentacją z zakresu Ekonomii Społecznej i Ekonomii Biznesu, pt. „Ekonomia społeczna oraz kapitał społeczny w procesie gospodarowania”, który poprowadzili ekonomiści:  Kluczowy Doradca Biznesowy Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mgr Szczepan Bogucki, MBA oraz mgr Małgorzata Kochanowicz, MBA .

 Kluczową inwestycją w kapitał społeczny w procesie gospodarowania jest  zachęcanie młodych ludzi do działań nastawionych na naukę i pracę w zespole ale przede wszystkim na działania społeczne, wolontariackie, non profit czy działania sportowe, a jego fundamentem jest działanie na rzecz wspólnego celu, oparte na tych samych wartościach, przy wzajemnym zaufaniu, co nie wyklucza jednocześnie osiągania satysfakcji zawodowej, samorealizacji oraz godnego wynagrodzenia za swoją pracę. Tematykę omówiono na przykładzie funkcjonowania lokalnych fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą w naszym regionie. Przedstawiono także możliwości budowania  i rozwoju biznesu opartego na inwestycji  w kapitał społeczny i zewnętrznych formach jego finansowania.

Wykład spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników - uczniów klas ekonomicznych. W opinii uczniów naszego „Ekonomika” była to bardzo pragmatyczna forma przekazania wiedzy w zrozumiały i motywujący sposób.

Małgorzata Kochanowicz