Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 „Nauka to podróż, która trwa przez całe życie”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, rozwijają swoje zainteresowania i pogłębiają wiedzę o świecie. Jedną z form aktywności jest udział w konkursach, które mobilizują uczniów do poszerzania wiedzy. W dniu 15. 05.2023 roku młodzież wzięła udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, który przygotowała pani Edyta Pogorzelska w ramach działalności Szkolnego Klubu Europejskiego. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów, którzy wykazali się znajomością wielu zagadnień związanych z działalnością Unii Europejskiej.

 
Zwycięzcy konkursu :

I miejsce Angelika Brutkowska     
  
      
II miejsce Karolina Czerw   
 
III miejsce Kinga Walasek

Wyróżnienia :

Zuzanna Bernat
Katarzyna Zugaj
Małgorzata Czerw