Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

XVI Spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną

„Spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną” stało się cyklicznym wydarzeniem społeczności ZSP w Busku-Zdroju. Już po raz szesnasty w dniu 10 listopada 2023 roku  zorganizowano patriotyczne śpiewanie.

  

 Tegorocznemu spotkaniu przewodziły słowa „Pokażcie mi piękniejszy kraj na ziemi...",
a teksty recytowane przez młodzież mówiły o "małej ojczyźnie" i wydarzeniach związanych z historią Buska – Zdroju oraz naszej szkoły.

 

Taka forma  stała się wydarzeniem artystycznym, w czasie którego wszyscy uczestnicy tworzą spektakl, będący jednocześnie piękną lekcją patriotyzmu.

  

Uroczystość rozpoczęła się chóralnym odśpiewaniem Hymnu państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji "Szkoła do Hymnu".

  

 Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski, witając zaproszonych gości, nauczycieli i wszystkich uczestników uroczystości:

Kombatantów, Starszą wizytator  Elżbietę Szczęsną Kusak przedstawiciela Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,


Przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji - kpt Tomasza Olszewskiego

      

  
Pana Jerzego Kolarza Starostę Buskiego, Pana Waldemara Sikorę Burmistrza 
radnych powiatu buskiego

 
Komendanta ZHP - hm Adam Gadawskiego, ks. kanonika Mariana Janika 

  

 Uroczystość  poprowadzili: Mateusz Maj (kl.Ic) Patrycja Zabłotna (kl.II d),Mikołaj Wach (kl.IIIh).

 Na scenie zaprezentowali się soliści: Alicja Cempura z kl. I e,

Dominika Łochaz kl. V h, 

 Aleksandra Borzęcka z kl. V h, 

Julia Lelas i Maja Piwowarczyk z klasy II B, 

Magdalena Lech z klasy II D,

Martyna Nalepa z kl. II d

 

Na skrzypcach "O mój rozmarynie" przepięknie zagrała uczennica kl. I Oliwia Poros .

 

 

 Za scenariusz i reżyserię spektaklu odpowiedzialna była Pani Aneta Wójcikiewicz,
nad oprawą muzyczną zadbał Pan Dariusz Wilczyński.

  

 Przepiękne slajdy ukazujące historię "Małej Ojczyzy" oraz filmy historyczne prezentowały uczennice klasy III e – Natalia Kwiecień i Roksana Szumilas. Za muzykę odpowiedzialni byli - Katarzyna Wojtacha. Kinga Urban i Kacper Zdziebko.