Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Mistrzowie Energii

Jak efektywnie korzystać z energii elektrycznej? Co zrobić, aby zużywać jej mniej –
z korzyścią dla siebie i otaczającego nas świata?

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w ZSP włączyli się do akcji
Mistrzowie Energii i zachęcają innych do właściwych wyborów!

Konkurs „Mistrzowie energii” jest częścią ogólnopolskiej kampanii pod tym samym tytułem. Jej celem jest propagowanie dobrych nawyków zarządzania energią w domu i przestrzeni publicznej, dzięki którym zmniejszy się ilość wykorzystanej energii cieplnej i elektrycznej. 

#MistrzowieEnergii #MistrzowieEnergiiChallenge #MistrzowieEnergiiOSE #OSE #małezmianydużyefekt