Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Uczniowie Kopernika w VI Edycji # SprzątamyDlaPolski

  

 

 

Akcja #SprzątamyDlaPolski, to ogólnopolska inicjatywa, której organizatorem jest Fundacja „Sprzątamy Dla Polski”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Głównym celem jest szerzenie idei zielonego patriotyzmu, wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. To również symbol troski o naszą Ojczyznę. Poprzez podejmowanie tego typu działań zwracamy uwagę na ważny temat, jakim jest ekologia, ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia, a także dbałość o lokalne środowisko. Inicjatywa ta odpowiada zatem zarówno na doraźne potrzeby niszczejącego środowiska, jak i na długofalowe zapotrzebowanie na budowę świadomego ekologicznie społeczeństwa. 

 

 

 

4 października, w dniu wspomnienia św. Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt i ekologii, uczniowie klasy 2 thp i 2 D pod opieką Pani Renaty Sowińskiej i Pani Ewy Wośko dołączyli do akcji,  sprzątając pobliski teren: wokół szkoły, Aleję Mickiewicza, teren wokół BSCK, oraz wzniesienie nazywane „Byczą Górą”. Społeczność szkolna angażując się w działania, udowodniła, że stan naszego środowiska nie jest im obojętny, dając dobry przykład,  pokazała, jak ważna jest troska o środowisko. Wierzymy, że codzienne działania  wpiszą się w nawyki nas wszystkich.