Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 1 września 2022 roku  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski powitał zgromadzonych uczniów i nauczycieli.

W czasie uroczystości Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz wręczył Stypendia Starosty.

 
Otrzymali je: Agata Burek (IIIe) oraz Szymon Kuźnia (IIb).

Uroczystość została przeprowadzona w dwóch turach: o godzinie 9:30 z Dyrekcją szkoły i Gronem Pedagogicznym spotkali się uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych.

 

Natomiast o godzinie 10:30 odbyła się uroczystość, w której brali udział uczniowie
klas pierwszych.