Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

#SzkołaPamięta - 2023

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności , szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta, Ponidzia  i społeczności lokalnej.

Również nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do tej akcji.

 

30 października 2023 r. uczniowie klasy 3Cp pod opieką wychowawczyni pani Renaty Sowińskiej:

- odwiedzili lokalne miejsca pamięci i  poznali związaną z nim historię, zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni hitlerowskiej w budynku po byłym Sądzie Rejonowym;

- odwiedzili na cmentarzu parafialno-komunalnym groby zmarłych nauczycieli
i pracowników szkoły;

  

 

- zapalili znicze na mogile powstańców styczniowych, żołnierza walczącego na Westerplatte w 1939 roku oraz więźniarki, która przeżyła Ravensbrück,

- uporządkowali groby, zostawili kwiaty i zapalili znicze.

 

tv