Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Świadectwa dojrzałości 2022 wydane

  

Wspaniałych wyników z egzaminów maturalnych pogratulował naszym absolwentom Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy i uczniom i nauczycielom!

Powodzenia w rekrutacji na studia!