Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Zachęcamy do udziału w konkursie z JĘZYKA ANGIELSKIEGO !!!

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do p. Agnieszki Zielińskiej lub Agnieszki Kaczmarek do 24.02.2022 (czwartek).

Konkurs odbędzie się 25.02.2022 o godzinie 8:25 w sali nr 23.

 Regulamin

 www.zsp1busko.pl/node/4918

Rozstrzygnięcie konkursu