Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Stypendyści PRM

17 listopada 2022r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół ponadpodstawowych naa podstawie wysokich wyników w nauce.Stypendystkami PRM w roku szkolnym 2022/2023 są: 
Amelia Śliwa z kl. 2hp, Oliwia Kwas z kl. 3bp i Martyna Strojny z kl.4eg.

Serdecznie gratulujemy najlepszym i życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy!