Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Dni Nauki Polskiej

 Co należy wiedzieć o antybiotykach 

7 lutego 2024 roku w ramach Dni Nauki Polskiej uczniowie klasy 2B, 2C, 3C uczestniczyli w prelekcji "Co należy wiedzieć o antybiotykach?" prowadzonej przez pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju.

Głównym celem  spotkania było zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Uczestnicy prelekcji ugrunowali swoją wiedzę dotyczącą antybiotyków. Uzyskali odpowiedzi na pytania:Co to są antybiotyki i kiedy należy je stosować? Co to jest antybiotykooporność i dlaczego stanowi ona problem? Co można zrobić, aby rozwiązać ten problem.

Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania. 

Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie tej grupy leków leków przyśpiesza proces antybiotykooporności.

Każdy z nas może być orędownikiem szerzenia wiedzy i zwiększania świadomości w zakresie problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki.

Antybiotykooporność jest nazywana przez lekarzy i naukowców cichą pandemią XXI wieku.