Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

  Łódź - Poznań 

W dniach 20-22.04.2022r. 47 uczniów z naszej szkoły brało udział w wyjeździe do Łodzi i Poznania, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” - wycieczka została dofinansowana w kwocie 15000 zł.  

Celem tego typu wyjazdów jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego dla uczniów. Program ten to idealny sposób na poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.  

Uczniowie odwiedzili 6 punktów edukacyjnych:  

1. EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi  

  EC1 to centrum nauki znajdujące się w zrewitalizowanej Elektrowni Łódzkiej.Centrum nauki ma na celu popularyzację nauki, techniki.  

  Dla uczniów był to idealny sposób na poznanie świata w sposob aktywny. Interaktywne eksponaty pozwały wykonywać zwiedzającym eksperymenty m.in. z zakresu: akustyki, elektromagnetyzmu, magnetyzmu, mechaniki płynów, optyki, przewodnictwa cieplnego, radioaktywności. 

    

  

 

 

   

 

 

  

   

 

 

    2. Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego 

O tych zaletach z pewnością przekonali się uczniowie zwiedzając miasto.

  

Łódź to jeden z największych na kontynencie dziewiętnastowiecznych ośrodków przemysłu włókienniczego, odznacza się dużymi wartościami historycznymi, artystycznymi i naukowymi. 

Ogromne wrażenie wywarła Ulica Piotrkowska z reprezentacyjnymi budynkami od ulicy oraz oficynami,
a nierzadko również fabrykami w głębi.

 

 

Znajdują się tam typowe dla miasta budowle, w tym: kamienice czynszowe, przedstawicielstwa firm włókienniczych i rezydencje fabrykantów. 

W łódzkich realizacjach widać wpływy znaczących ośrodków artystycznych Europy Środkowej, m.in. Berlina, Petersburga, Wiednia oraz Warszawy.

 

Wiele budynków jest autorstwa uznanych polskich i zagranicznych architektów.

 Przedsięwzięcie to uatrakcyjniło uczniom również proces nauczania, ale przede wszystkim była to okazja do poszukiwania śladów historii.

 3. Poznań - historyczny zespół miasta

 

21.04.2022 r. zwiedzanie rozpoczęliśmy od zabytowej części miasta. Poznań bowiem jest jednym z najstarszych miast polskich. Poznań od początku pełnił funkcję głównego ośrodka zachodnich kresów, którego położenie na przecięciu ważnych szlaków handlowych wpłynęło na pomyślny gospodarczy rozwój.

 

Na Ostrowie, pomiędzy ramionami Warty, powstało pierwsze w Polsce biskupstwo, wzniesiono najwcześniejsze budowle sakralno-rezydencjonalne, w tym najstarszą katedrę, będącą jednocześnie nekropolią pierwszych władców.  

4. Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła 

Najstarszą częścią historycznego zespołu jest teren wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrowie Tumskim.

W skład jego sakralno-rezydencjonalnej zabudowy wchodzi przede wszystkim katedra, ob. bazylika archikatedralna pw. św. św. Piotra i Pawła, wzniesiona w latach 60. X wieku w miejscu dwóch baptysteriów.

 

 

Pierwsza polska katedra stała się nekropolią władców z dynastii piastowskiej (Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Przemysła I, Bolesława Pobożnego i Przemysła II). 

 

 W swym obecnym kształcie jest budowlą gotycką, w przyziemiu romańską, z elementami barokowymi (kaplice, hełmy wież).

  

Miejscem szczególnym we wnętrzu katedry jest Złota Kaplica powstała dzięki staraniom Edwarda i Konstancji Raczyńskich,

przeznaczona na mauzoleum pierwszych polskich władców. Katedrze zniszczonej w czasie II wojny światowej przywrócono po odbudowie w latach 1946-1956 gotycką formę.

Następnie udaliśmy się w kierunku Starego Miasta.

  Lewobrzeżna część historycznego zespołu miasta to Śródmieście zajmujące obszar zbliżony do koła. Najbardziej na wschód leży lokacyjne Stare Miasto wyróżniające się gęstszą siatką ulic.

 

 

W jego centrum mieści się rynek z dawnym ratuszem. Obecnie ta część miasta jest modernizowana.

Oczywiście zwiedzając Poznań koniecznie musieliśmy zobaczyć na własne oczy słynne koziołki na Starym Rynku – symbol miasta.

  

Na terenie Starego Rynku cennymi obiektami są także m.in. domki budnicze (wąskie kamieniczki kupieckie odróżniające się od należących do patrycjatu kamienic w pierzejach rynku), Odwach, pałace Działyńskich i Mielżyńskich.

Na zachodnim skraju Starego Miasta znajduje się Góra Zamkowa (Góra Przemysła), gdzie w XIII wieku wzniesiono najstarszy zamek królewski o potężnych rozmiarach, otoczony odrębnym murem. 

 

 

5.Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Muzeum znajduje się w Odwachu na Starym Rynku w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. Wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego.

  Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski Jan Chrystian Kamsetzer – współtwórca warszawskich Łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego

  

Uczniowie mogli podziwiać wystawę w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości), która została stworzona z myślą o przypadającej w 2018 i 2019 roku setnej rocznicy zwycięskiego zrywu niepodległościowego Wielkopolan. Wystawa ukazująca wielkopolską drogę do niepodległości.

   

Zwiedzający wystawę uczniowie mogą prześledzić ponad stuletnią drogę Wielkopolan do niepodległości. Drogę wiodącą od udziału w polskich powstaniach narodowych lat 1794-1864, poprzez ideę „pracy organicznej” i doświadczenia wojenne Wielkiej Wojny (1914-1918), po zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 i wkład Wielkopolan w budowę odradzającego się państwa polskiego.

 

 

 

 

Pośród zgromadzonych na wystawie eksponatów można zobaczyć oryginalne wyposażenie wojskowe (m.in. niemiecki karabin maszynowy MG 08 na podstawie, czapkę rogatywkę porucznika artylerii Armii Wielkopolskiej z 1919 roku, czy pochodzącą z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 unikatową matrycę służącą do wybijania odznaczeń)
oraz przedmioty związane z życiem codziennym.

   

Wizyta w Muzeum była dla uczniów lekcją historii na temat zrywów niepodległościowych i pracy organicznej w okresie zaborów, okresu II Rzeczypospolitej, walk i martyrologii podczas II wojny światowej oraz protestów i działalności opozycyjnej w latach 1945–1989.

 

6. Palmiarnia 

Palmiarnia Poznańska to jeden z najstarszych w Europie ogrodów tego typu.Jej unikalne zbiory to 17 tys. roślin należących do 1100 gatunków.  

 W Pamiarni prezentowana jest roślinność subtropikalna, ponadto zwiedzający uczniowie mogli zajrzeć do pawilonu z roślinnością tropikalną i śródziemnomorską - gdzie dominują  pnącza oraz palmy.  

  

  

 Duże zainteresowanie wzbudzil pawilon składający się z roślin reprezentujących florę afrykańską, szczególnie  różnorodne rośliny kaudyczne oraz sagowce i palmy. 

 

  

    

    

    

 W pawilonie "Sukulenty Ameryki" natomiast zgromadzono bogaty zbiór przedstawicieli sukulentów głównie kaktusów. Zgromadzone tu rośliny przedstawiają bogactwo form, które pozwalają przetrwać roślinom w warunkach skrajnej suszy. 

 

  Celem Palmiarni Poznańskiej jest popularyzacja wiedzy dotyczącej fauny i flory różnych stref klimatycznych,  a także podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa .