Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

ZAKOŃCZENIE SZKOŁY BRANŻOWEJ 2022

23 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie szkoły oraz zakończenie roku Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem Hymnu Szkoły.

Pan Dyrektor Andrzej Bilewski w swoim przemówieniu podsumował mijający rok szkolny. Przypomniał również uczestnikom akademii jak duże jest obecnie zapotrzebowanie na absolwentów szkół branżowych na rynku pracy.

Widoczna jest również rosnąca popularność kształcenia zawodowego wśród młodzieży - w tym roku szkołę ukończyło aż 69 osób, które kształciły się w 12 różnych zawodach.

Życzenia absolwentom złożył również Pan Starosta Buski- Jerzy Kolarz.

Pan Starosta wręczył również nagrodę dla najlepszego absolwenta Branżowej Szkoły     I Stopnia nr 1- Krystiana Patryaka.

Następnie nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75:

z klasy III wp: Daria Mostek, Jagoda Słabiak, Katarzyna Zdziechowska

z klasy III wg: Katarzyna Pawlik

z klasy II wp: Mateusz Adamczyk, Kinga Jaros, Roksana Sowińska, Karolina Wojdas

z klasy II wf: Aleksandra Dryja, Martyna Fortuna, Agata Zmarzlińska

z klasy I wp: Agata Rączka

Zgodnie z tradycją, uczniowie klas drugich obdarowali koleżanki i kolegów kończących szkołę pamiątkowymi upominkami. 

W imieniu absolwentów podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom szkoły złożyły Wiktoria Wojdas i Jagoda Słabiak.

Uroczystość poprowadzili : Aleksandra Borzęcka, Dominika Łocha oraz Maksym Władny.  

Aleksandra Borzęcka oraz Dominika Łocha zaprosiły uczestników akademii na muzyczną ucztę, wykonując dwa utwory: „Counting Stars”

oraz „Ostatnia nadzieja”

TEGOROCZNI ABSOLWENCI BRANŻOWEJ SZKOŁY  

Klasa III wg z wychowawcą p. Moniką Zwolską


Klasa III wp z wychowawcą p. Małgorzatą Marcinek