Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

XIV Wieczór/Spotkanie z pieśnią i poezją patriotyczną

„Wieczór z pieśnią i poezją patriotyczną” stał się cyklicznym świętem społeczności ZSP w Busku-Zdroju. W tym roku po raz czternasty w dniu 9 i 10 listopada 2021 roku spotkaliśmy się na patriotycznym śpiewaniu.         


Taka forma upamiętnienia Święta Odzyskania Niepodlegości stała się wydarzeniem artystycznym, w czasie którego wszyscy uczestnicy tworzą patriotyczny spektakl, będący jednocześnie piękną lekcją patriotyzmu.  

Tegorocznemu spotkaniu przewodziły słowa „Moja Ojczyzna, moja Polska", a teksty recytowane przez młodzież mówiły o "małej ojczyźnie" i Polakach zasłużonych dla polskiej wolności.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski.witając zaproszonych gości, nauczycieli i wszystkich uczestników uroczystości.

Przypomniał także pierwsze spotkania oraz ich główną ideę, czyli radosne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystość  poprowadzili: Maksym Władny (kl.II B), Dominika Kołodziej (kl.II A)
i Mikołaj Wach (kl.I hp).

 

W tym roku chór liczył około 80 uczniów.

 

 

 Prezentację multimedialną przedstawiły: Natalia Fortuńska, Julia Bielak
i Sylwia Marzec z kl.III hp,

za muzykę odpowiedzialni byli: Jakub  Sikora, Maciej Czekaj i Karol Makówka  z kl.III Bp.
Nad oprawą muzyczną czuwał Pan Dariusz Wilczyński.

Wspaniale zaprezentował się Mikołaj Kurzacz z klasy II B, który zaśpiewał
"Bywaj dziewcze zdrowe".

Pieśń żołnierską " Rozkwitały pąki białych róż" zaśpiewała Dominika Łocha (kl.III hp).

Śpiewane pieśni patriotyczne przypomniały dawne czasy, przywołały bohaterskie czyny naszych przodków. Były wśród nich: „Marsz Strzelców”, „Kalina Malina” i wiele innych.

 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną ilość osób uczestniczących w Uroczystości musiała być ograniczona.

 

 

 

Za przygotowanie uroczystości - pięknej lekcji historii podziękowała Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Irena Sobieraj

Burmistrz MiG Pan Waldemar Sikora

oraz kombatanci.

Na koniec uroczystości wybrzmiała pieśń "Niepodległa, Niepokorna".

 

 Patriotyczny spektakl przygotowała p. Aneta Wójcikiewicz, oprawa multimedialna
p. Angelika Bilewska.