Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dnia 1 września 2021 roku  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość została przeprowadzona w dwóch turach: o godzinie 9:00 z Dyrekcją szkoły i Gronem Pedagogicznym spotkali się uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych, o godzinie 10:00 - uczniowie klas pierwszych. 

 

 Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski powitał zgromadzonych uczniów                     i nauczycieli.

W swoim przemówieniu Pan Dyrektor przekazał uczniom informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022, a także przypomniał zasady bezpieczeństwa ograniczające ryzyko zakażenia się wirusem Covid-19.

W III Liceum Ogólnokształcącym kształcić się będzie 164 uczniów, w Technikum Nr 1 - 306 uczniów a Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 - 148 uczniów.

W klasach pierwszych kształcić się będzie:
w III LO - 53 uczniów
w Technikum Nr 1 55 uczniów
w BSIS Nr 1 26 uczniów.

Klasa I Bp (wychowawca p. Michał Siekierski)

Klasa I Cp (wychowawca p. Renata Sowińska)

Klasa I tep (wychowawca p. Maria Drożdżowska)

  

Klasa I thp (wychowawca p. Iwona Kąkol)

Klasa I wp (wychowawca p. Agnieszka Zielińska)

W czasie uroczystości Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz wręczył Stypendia Starosty

   ucz. kl. IIIC Agacie Kotuła

i ucz.kl. IIg Zuzannie Czerw.