Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.

/Triss Merigold/

 Klasa IIIB

 

Klasa II zakończyła się dla wszystkich szczęśliwie- bardzo dobre wyniki w nauce i brak poprawek! 

Nowy rok szkolny to nowe możliwości, które będziemy mogli wykorzystać i nowe wyzwania, którym będziemy musieli sprostać. Wierzymy, że nasza klasa może być miejscem, gdzie wzajemnie się inspirujemy, uczymy od siebie nawzajem i wspólnie celebrujemy sukcesy. Wspólnie zadbamy o naszą wspólnotę, bo to od nas wszystkich zależy, jakim będzie kształtem!