Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

"Trze­ba podjąć wyz­wa­nie, za­ryzy­kować wszys­tko by zys­kać to co najcenniejsze..."

 Pierwszaki 2018


kl. I A  z wychowawcą p. Michałem Siekierskim


 kl. I B  z wychowawcą p. Adrianem Szumilasem


kl. I C  z wychowawcą p. Pawłem Karolczakiem


 kl. I E  z wychowawczynią p. Katarzyną Majcher


kl. I H  z wychowawczynią p. Moniką Wesołowską


kl. I W  z wychowawcą p. Mariuszem Żabińskim