Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Pierwszaki 2022

klasa 1 B - wychowawca Paweł Karolczak

klasa 1 C - wychowawczyni Małgorzata Marcinek

klasa 1 D wychowawczyni  Aneta Wójcikiewicz

klasa 1 E - wychowawczyni Kinga Kurasińska

klasa 1 G - wychowawczyni  Monika Zwolska

klasa  1 H - wychowawczyni Katarzyna Majcher

klasa 1 W - wychowawczyni Katarzyna Duda