Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4 września rozpoczeliśmy naukę w klasie drugiej.