Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Powiatowy Urząd Pracy wspiera uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

 W dniu 24.05.2022 r. odbyło się spotkanie z panią Joanną Koreptą - przedstawicielem Powiatowego Urzędu pracy w Busku-Zdroju.

Pani Joanna przybliżyła 57 uczniom z klas 3wp i 3bw tematykę związaną z rynkiem pracy, a w szczególności z formami aktywizacji zawodowej skierowanymi do ludzi młodych, m.in. szkoleniami, organizacją staży, dodatkami aktywizacyjnymi oraz wsparciem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiła również zakres wsparcia świadczonego przez doradców zawodowych i pośredników pracy, z usług których będą mogły w przyszłości korzystać osoby młode.

Spotkanie z pracownikiem instytucji rynku pracy umożliwi sprawne poruszanie się po lokalnym rynku pracy, pozwoli uniknąć młodzieży ewentualnych rozczarowań, czy wręcz kłopotów związanych z podjęciem pracy.  Wyczuli na pewne kwestie, które trzeba brać pod uwagę rozpoczynając karierę zawodową.