Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Wycieczka do Warszawy

W dniach 7 - 8 czerwca 2022r. uczniowie klasy I Bp pod opieką Pani Justyny Szumilas  i Pani Agnieszki Zielińskiej wzięli udział w dwudniowej, bezpłatnej wycieczce do stolicy. A wszystko to za sprawą absolwenta naszej szkoły, Edgara Kobosa, który aktywnie działa w Fundacji Polski Instytut Liderów, pełniąc jednocześnie funkcję Młodzieżowego Delegata Rzeczypospolitej Polskiej na 75. i 76. Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z inicjatywy starszego kolegi zorganizowane zostało  spotkanie z Piotrem Wawrzykiem, sekretarzem stanu ds. prawnych, prawno-traktatowych, Narodów Zjednoczonych oraz konsularnych i parlamentarnych. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zostali zaproszeni do wzięcia udziału w  debacie na temat: "O liderach w dyplomacji".

Została także zorganizowana konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczniowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym: Liderzy - jak się komunikują i dlaczego ich potrzebujemy?  W dowód wdzięczności za aktywne uczestnictwo w spotkaniu otrzymali książkę "PR w NGO". Jak poprzez markę osobistą budować markę organizacj pozarządowej? Mieli okazję wysłuchać przemówienia dr Sergiusza Trzeciaka, autora książki.

Nasi uczniowie wzięli także udział w warsztatach: " Wachlarz ofert i możliwości wnioskowania o międzynarodowe granty dla organizacji pozarządowych oraz w zabawie Kahoot z nagrodami dla uczestników.

Debata w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

Giełda Papierów Wartościowych - Udział w konferencji, warsztatach i promocji książki.

  Opracowała: Justyna Szumilas