Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1.

Pan Dyrektor Andrzej Bilewski powitał uczniów, pracowników szkoły oraz pana Wicestarostę Buskiego Stanisława Klimczaka.

Następnie Pan Dyrektor dokonał podsumowania wyników klasyfikacji rocznej uczniów.

Najwyższą średnią ocen w Technikum po gimnazjum uzyskała Martyna Strojny (IIIe) 5.00.
Najwyższą średnią ocen wśród uczniów po szkole podstawowej w Technikum uzyskała
Amelia Śliwa (Ih) 5.67, a w Liceum Oliwia Kwas (II B) 5.06.


Uczennice te zostały kandydatkami do
Stypendium Premiera.

Uczniowie, którzy zajęli drugie miejsca w swoich szkołach- Agata Burek (IIe) oraz Szymon Kuźnia (IB) otrzymali nominacje do Stypendium Starosty.

 

Kolejnych 22 uczniów z najwyższą średnią otrzymało Stypendia Dyrektora za wyniki w nauce,

a 3 uczniów za osiągnięcia sportowe,

                                                                        z Liceum

                                                                       z Technikum

Pan Dyrektor wręczył również świadectwa z wyróżnieniem - w tym roku otrzymało je 77 uczniów,
oraz dyplomy i nagrody książkowe uczniom szczególnie zaangażowanym w życie szkoły.

 

 

 

Uroczystość poprowadzili: Aleksandra Borzęcka i Maksym Władny.

Po części oficjalnej uroczystości wszyscy zgromadzeni uczniowie poczuli wakacyjny klimat za sprawą porywającego występu wokalnego Aleksandry Borzęckiej i Dominiki Łochy.

DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH!