Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Stypendia premiera

8.12.2021 r. w Starostwie powiatowym zostały wręczone Stypendia premiera

Stypendia wręczał Starosta Buski Jerzy Kolarz wraz z członkami Zarządu Powiatu.

Aż cztery uczennice ZSP otrzymały Stypendia

Stypendystki z Dyrektorem Andrzejem Bilewskim

Ola Kuźnia kl. IVe, Agata Burek kl.IIep, Nikola Pompa kl.IIIB, Katarzyna Rokita kl.IIIC

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich stypendystów z powiatu buskiego.