Uczniowie - rok szkolny 2010/2011

III  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa I A

 

Klasa I B

Klasa I C

Klasa III A

Klasa III B

 

 TECHNIKUM NR 1

Klasa I e

Klasa I h

 

Klasa II e

Klasa II g

Klasa II h

Klasa III g

Klasa III h

Klasa IV a

 

ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  NR  1

Klasa I aw

Klasa I bw

Klasa II aw