Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

"Trze­ba podjąć wyz­wa­nie, za­ryzy­kować wszys­tko
by zys­kać to co najcenniejsze
..."

Pierwszaki 2016

kl. I A  z wychowawcą p. Marekiem Partykąkl. I  B z wychowawczynią p. Ewą Kozłowską

kl. I C z wychowawczynią p. Renatą Sowińską


kl. I  E z wychowawcą p. Krzysztofem Kabatąkl. IG z wychowawczynią p. Małgorzatą Lech


kl. I H z wychowawczynią p. Krystyną Kaszubą


kl. I W z wychowawczynią p. Ewą Dytkowską