Uczniowie - rok szkolny 2011/2012

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa I A

 

Klasa I B

 

Klasa II A

 

Klasa II B

 

Klasa II C

 

Klasa III B

 

TECHNIKUM NR  1

 

Klasa I e

 

Klasa II e

 

Klasa III e

 

Klasa IV a

 

Klasa I h

 

Klasa II h

 

Klasa III h

 

Klasa IV h

 

Klasa I  g

 

Klasa IV g

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

 

Klasa I aw

 

Klasa II aw

 

Klasa I bw