Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 „Odwagi Maturzysto…!”

Dnia 14.03.2022 roku  klasy maturalne z naszej szkoły pod opieką Siostry Chrystiany  i księdza  Sławomira i oraz swoich wychowawców podtrzymały  coroczną tradycję i udały się na  Jasną Górę do Częstochowy  w celu zawierzenia Matce Bożej   swojego „egzaminu dojrzałości„.
 
Program pielgrzymki obejmował  uroczystą Eucharystię, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Kaleta.  Następnie uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej na  wałach oraz w krótkiej adoracji, w czasie której  zawierzyliśmy  Królowej Polski wszystkie intencje, z jakimi przybyliśmy do Niej .
 
Piękny słoneczny dzień oraz świadomość Bożej łaski umocniły nas w przekonaniu, że zdamy maturę z sukcesem. 
 
Podsumowaniem naszej pielgrzymki może być  jedno słowo wypowiedziane tego  dnia przez kleryka  seminarium kieleckiego: „Odwaga”. Więc: odwagi   maturzysto.!
                                                                     
Zuzanna Grochowska - uczennica klasy 3CLO