Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

Udział w Programie EUROSCOLA
  
26 listopada 2021 roku dwie przedstawicielki Ambasadorów Młodszych naszej szkoły Aleksandra Suwała i Dominika Łocha uczestniczyły w Projekcie on-line programu Euroscola. W międzynarodowym spotkaniu (prowadzonym w języku angielskim), którego hasłem przewodnim były zmiany klimatu środowiska, brało udział ponad 2300  uczestników z 77 szkół z 22  krajów . Uczestnicy mogli wysłuchać wywiadu z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego oraz wystąpienia Giacomo Fassina z Sekretariatu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Żywności Parlamentu Europejskiego.
 
Kolejnym punktem programu była sesja pytań i odpowiedzi na temat:
1) efektywnego wykorzystywania zasobów w gospodarce o obiegu zamkniętym
2) przywracania różnorodności biologicznej i ograniczania zanieczyszczeń
3) tworzenia globalnej koalicji w celu powstrzymania i odwrócenia globalnego ocieplenia
 
Uczestnicy mieli możliwość za pośrednictwem czatu lub czatu wideo zadawania pytań na żywo. Na koniec uczestnicy przedstawili swoje innowacyjne pomysły na wyżej wymienione tematy. Spotkanie zakończył Dyrektor Generalny ds. Komunikacji i Rzecznika Prasowego Parlamentu Europejskiego, pan Jaume Duch Guillot.

Spotkanie to było niezwykłym przeżyciem dla młodych uczestników, którzy zyskali poczucie, że to oni współtworzą wspólną przyszłość Europy. Z samego Parlamentu Europejskiego otrzymali potwierdzenie, że odgrywają niezwykle ważną rolę w aktualnych wydarzeniach, poprzez aktywny udział, zadając pytania wiceprezydentowi i ekspertowi zaproszonemu na wydarzenie, a także dzieląc się swoimi pomysłami na platformie „European Youth Ideas” .