Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 NOE – troska o naszą młodzież 

To już stało się dobrą tradycją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. M. Kopernika
w Busku-Zdroju – jak co roku uczniowie klas pierwszych szkół funkcjonujących w ZSP, tj.: III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I ST. Nr 1 uczestniczyli w zajęciach programu profilaktyki alkoholowej NOE. W tym roku szkolnym w zajęciach programu uczestniczyli także uczniowie klas drugich, którzy ze względu na pandemię nie mieli możliwości bezpośredniego udziału w tych zajęciach w klasie pierwszej w ubiegłym roku szkolnym.

W pięciu spotkaniach terapeutyczno-profilaktycznych w maju i czerwcu br. wzięło udział prawie 300 uczniów z 12 klas (z 5 klas pierwszych – 120 uczniów i 7 klas drugich – 180 uczniów). Zajęcia zostały przeprowadzone, w sposób wysoce profesjonalny i interesujący, przez specjalistów z PROMEDIC Centrum Psychoterapii Agnieszki Nehrebeckiej z Pińczowa.

Zrozumiale i realistycznie przedstawiono uczniom problematykę zagrożeń wynikających z używania alkoholu i różnego rodzaju używek. Z pewnością zajęcia miały motywacyjny i inspirujący wpływ na właściwe myślenie i podejmowanie osobistych postanowień o nierozpoczynaniu lub zaniechaniu działań niewłaściwych.

Uświadomiły młodzieży rozbieżność pomiędzy pozytywnymi wartościami społecznie akceptowanymi, a zachowaniami alkoholowymi lub po użyciu różnych środków psychoaktywnych. Mamy nadzieję, że zajęcia programu NOE stały się jednym z argumentów, które spowodują, że myślący młodzi ludzie nie podejmą błędnych działań zagrażających ich zdrowiu i życiu.