Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dziś Uczeń – Jutro Student” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.
Wsparcie obejmie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów najczęściej wybieranych przez uczniów szkół ponadpodstawowych, jako przedmioty maturalne tj. matematykę, fizykę, informatykę, chemię, geografię, biologię. Zajęcia mają na celu usystematyzować i rozszerzyć wiedzę Uczestników Projektu oraz podnieść ich kompetencje w wybranym zakresie.

Projekt  potrwa do czerwca 2027 roku. Jego liderem jest Politechnika Świętokrzyska, ściśle współpracująca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Informacje o Projekcie "Dziś Uczeń - Jutro Student"

Od 11.03.2024 r. rozpoczęły się pierwsze dodatkowe zajęcia skierowane do uczniów przygotowujących się do matury, uczęszczających do ostatnich klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.
W dodatkowych zajęciach z matematyki uczestniczy 14 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego i 19 uczniów z Technikum Nr 1 w Busku-Zdroju.
Każda grupa Uczestników Projektu zrealizuje 20 godzin prowadzonych przez nauczyciela akademickiego Bogusława Grabasa  dr hab. inż., prof. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
 

 

W dniu 16 kwietnia 2024 r. odbyły się ostatnie zajęcia  dla uczniów przygotowujących się do matury. Na zakończenie zajęć został przeprowadzony test kompetencji, który wskazuje, iż znaczna większość uczniów podniosła swoje kompetencje z zakresu przedmiotu matematyka.