W roku szkolnym (2016/2017) realizowany jbył w Szkole innowacyjny program e-learningowy.

"Moje Finanse"

Birali w nim udział  uczniowie  III Liceum Ogólnokształcącego. 

                      Klasa IIIB

Uczniowie korzystają z zasobów umieszczonych na platformie internetowej, mają dostęp do wykładów, filmów, prezentacji.
Na zaliczenie każdego bloku tematycznego rozwiązują zadania, krzyżówki, testy, a wszystkie aktywności ucznia kontroluje nauczyciel w dzienniku elektronicznym.
Zdaniem uczestników projektu jest to bardzo przyjemna forma zdobywania wiedzy ekonomicznej, stwarza możliwość korzystania z róznych źródeł w dowolnym czasie . Zadania zaliczeniowe są tak skonstruowane, że nie można przejśc do rozwiązywania następnego bez rozwiązania poprzedniego, co sprzyja utrwalaniu wiadomości.