Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

W roku szkolnym (2017/2018) realizujemy w Szkole innowacyjny program e-learningowy.

"Moje Finanse"

 

21 marca 2018r. klasa II h będzie uczestniczyła w ogólnopolskim
Dniu Przedsiębiorczości

Uczniowie odbędą kilkugodzinna praktykę, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem. Zweryfikują swoje wyobrażenia o wybranym zawodzie,uzyskaja informacje o niezbędnym wykształceniu i predyspozycjach. Zdobędą nowe doświadczenia.

Mogą również wziąć udział w konkursie
"Jak Dzień przedsiębiorczości wpłyną na moje decyzje zawodowe "

W programie "Moje Finanse" biorą   udział  uczniowie  III Liceum Ogólnokształcącego

                        Klasa Ia                                            Klasa Ib                                                 Klasa Ic

oraz uczniowie Technikum Nr 1 

                               Klasa IIh                                         Klasa IIg                                   Klasa IIe

Uczniowie korzystają z zasobów umieszczonych na platformie internetowej, mają dostęp do wykładów, filmów, prezentacji. Na zaliczenie każdego bloku tematycznego rozwiązują zadania, krzyżówki, testy, a wszystkie aktywności ucznia kontroluje nauczyciel w dzienniku elektronicznym. Zdaniem uczestników projektu jest to bardzo przyjemna forma zdobywania wiedzy ekonomicznej, stwarza możliwość korzystania z różnych źródeł w dowolnym czasie. Zadania zaliczeniowe są tak skonstruowane, że nie można przejść do rozwiązywania następnego bez rozwiązania poprzedniego, co sprzyja utrwalaniu wiadomości.