Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Znalezione obrazy dla zapytania erasmus

W związku z uzyskaniem informacji z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informuję, że złożony przez nas Projekt został zatwierdzony do realizacji. 
Numer Projektu: 2016-1-FR01-KA219-024027_5.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 38 820,00 euro.

        Projekt realizowany będzie w latach od 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
 
 Strona główna Erasmus+
Nowy program europejski na lata 2014-2020
Projekt pn. „Education And Sustainability for the Young” („Edukacja jako element zrównoważonego rozwoju młodzieży”) kierowany jest do uczniów klas Technikum. Obejmuje obszary zawodowe, językowe i kulturowe.

Uczniowie będą odbywać praktyki w obiektach gastronomicznych i hotelarskich,
a nauczyciele będą uczestniczyć w praktykach pn. „Job shadowing” w sześciu krajach:

Znalezione obrazy dla zapytania erasmus

Turcja (2 uczniów i 1 nauczyciel),
Francja (2 uczniów i 3 nauczycieli),
Włochy (3 uczniów i 2 nauczycieli),
Bułgaria (3 uczniów i 2 nauczycieli),
Grecja (3 nauczycieli)
Polska (wizyta w naszej szkole łącznie 25 osób).
 
Rekrutacja do projektu zakończyła się. Spotkanie organizacyjne odbyło się  w dniu 2 listopada 2016 r. w sali nr 1 o godz 11.00.


Szczegółowe informacje u p. Michała Siekierskiego.
                                                   
Projekt ma być prowadzony poza granicami kraju, aby pomóc uczestnikom:
-   uzyskać lepszą wiedzę o Europie i silniejsze poczucie przynależności do Europy,
-   zdobyć poprawę umiejętności językowych,
-   uzyskać więcej doświadczenia na rynku pracy przez doświadczenia oraz wiedzę zdobyte
w innych krajach na całym świecie,
-   większą otwartość i tolerancję dla lepszego zrozumienia ludzi z innej kultury,
-   dowiedzieć się o innych językach europejskich,
-   poznać codzienne życie i pracę w innych krajach,
-   korzystać z nowych technologii w celu stworzenia wspólnego projektu wirtualnego,
-   mocniejsze zmotywowanie do mobilności międzynarodowej,
-   aby czuć się bardziej komfortowo w wykorzystaniu środków komunikacji
i transportu.
 
Projekt można podzielić na cele:
*Edukacyjne, które pozwolą:
- udostępnić wiedzę i doświadczenie partnerów z zakresu pracy w kuchni (piekarni, cukierni, restauracji), hotelu (zakwaterowanie),
- przekazać tradycje kulinarne (uczniowie dowiedzą się, jakie warzywa, zioła
i przyprawy są używane w tradycyjnej kuchni różnych krajów partnerskich, jakie są jadalne kwiaty w krajach uczestniczących),
- uczestnicy porównają nauczanie dyscyplin w krajach, które wzięły udział
w mobilności.
 
Znalezione obrazy dla zapytania erasmus
*Językowe:
- poprawią i zwiększą umiejętności językowe, zarówno w języku angielskim, który będzie językiem komunikacji i będzie wykorzystywany do realizacji projektu, jak
i językach narodowych krajów uczestniczących, wszystkie kraje zaoferują wstępny kurs ich języka narodowego,
- umożliwią lepsze zrozumienia języka,
- pomogą uczniom w uzyskaniu płynnej komunikacji w języku angielskim,
- zwiększą zawodowe umiejętności językowe
- uczniowie uczestniczyć będą w projektach wirtualnych: spotkanie e-Twinning
i Skype, ale także ogród: opanowanie nazw warzyw, kwiatów, przypraw
i gotowanych potraw angielskich; komunikowanie się ze swoimi partnerami
z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych.
 
*W odniesieniu do środowiska:
- tworzyć ogród warzywny korzystając z doświadczeń dwóch uczelni rolniczych biorących udział w projekcie,
- uprawiać warzywa, jadalne kwiaty i zioła, które są używane w restaurZnalezione obrazy dla zapytania erasmusacjach szkół partnerskich,
- wykorzystywać metody organiczne do wzbogacania gleby,
- zmniejszać koszty żywności,
- upowszechniać tradycyjne warzywa
i przyprawy
- zaangażować uczniów w projekt,
który uczy szacunku dla ziemi
i środowiska.
- wpoić uczniom korzyści płynące ze zdrowego odżywiania.
 
* Kulturalne, pozwolą:
- zapewnić uczniom uzyskanie lepszej wiedzy o Europie, umożliwiając zdobycie wiedzy geograficznej (kraj, klimat, przyroda, mieszkańcy), historycznej (główne okresy, sławni ludzi, populacje), ekonomicznej, religijnej (praktykowane religie) kulinarnej i muzycznej (tradycyjni i nowocześni artyści)
- zwiększyć poczucia przynależności do Europy,
- zaszczepić pragnienie większej wiedzy o krajach europejskich.
 
Oczekiwane wyniki projektu to:
- zaangażowanie studentów w projektach e-Twinning,
- lepsza znajomość Europy i poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej,
- większe opanowanie i praktyka technologii,
- większa płynność w języku angielskim,
- pozyskanie doświadczenia, jak zgłosić i powiedzieć, co dzieje się w języku krajów partnerskich (francuski, włoski, bułgarski, turecki, polski, grecki)
- stworzenie ogrodu warzywnego w instytucjach krajów partnerskich
i egzotyczne testy plantacji roślin,
- stworzenie kwestionariusza oraz dokonanie analizy korzyści jakie kraje otrzymają z tego projektu.