Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

   Projekt  " Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości"

ma na celu przygotowanie młodzieży szkół średnich zawodowych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będzie to cykl spotkań nakierowanych na promocję idei przedsiębiorczości, prowadzonych przez praktyków biznesu.

Prowadzenie własnej działalności w formie preinkubacji będzie nowatorskim działaniem.

W szkołach biorących udział w projekcie zostaną utworzone lokalne biura MIP, w których młodzież będzie mogła korzystac z bezplatnego doradztwa i innych usług preinkubacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz, Kaja i Monika - pierwsi potencjalni młodzi przedsiębiorcy  wraz  z Panem Dyrektorem Andrzejem Bilewskim  i opiekunką MIP Krystyną Kaszuba  w Centrum Kongresowym GTK w Kielcach na spotkaniu rozpoczynającym  projekt .