Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 1 listopada 2019 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju
rozpoczął realizację projektu Erasmus +

 pt. Historical memory as a springboard for the People’s Europe  

Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość
 

Czas realizacji projektu: 01.11.2019 - 31.10.2021 r.

Szkoły biorące udział w Projekcie to szkoły średnie z:

Hiszpanii

Włoch

Grecji

i Polski.

Do każdego z trzech krajów partnerskich pojedzie delegacja 8 uczniów i dwóch opiekunów, nauczycieli z naszej szkoły.

 ERASMUS + co to jest? 

 

Trochę historii:
Program Erasmus powstał w 1987 r. jako program wymiany uczniów
i studentów.

Z biegiem lat jego zasięg i cele poszerzały się ale idea została ta sama - rozwijanie międzynarodowej współpracy między szkołami i uczelniami.
 

Do 2014 roku, program Erasmus + istniał pod różnymi nazwami.  

Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć wiedzę
i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę.
                   

                                                                                                                                Koordynator Projektu
                                                                                                                                   mgr Monika Zwolska

Niestety, ze względu na Pandemię Koronawirusa Projekt został zrealizowany w ograniczonym zakresie.