Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnianiu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" Składając wniosek dołączyliśmy do szkół, które chcą zapewnić bezpieczeństwo uczącej się młodzieży oraz zmniejszyć ilość wypadków. Na ten cel przeznaczono 6600zł. Zadanie było finansowane ze środków własnych w 50%  i w 50% z dotacji Budżetu Państwa.
Zmodernizowaliśmy 10 kamer.
Aktualnie monitoring stanowi 16 kamer w budynku szkoły oraz 12 kamer w sali gimnastycznej.