Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 


HARMONOGRAM WARSZTATÓW - CZERWIEC 2015 


HARMONOGRAM WARSZTATÓW - MAJ 2015

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - KWIECIEŃ 2015

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WARSZTATY EKONOMICZNE w Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Dziesięcina”  
Adam Pankowski w Busku-Zdroju
 

 
W dniu 23 lutego 2015. uczestnicy dwóch grup warsztatów ekonomicznych wzięli udział w spotkaniu z właścicielem i pracownikami Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Dziesięcina”  Adam Pankowski.
Wyjście odbyło się w ramach zajęć warsztatów ekonomicznych  realizowanych w ramach projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowany przez Unię Europejską.
Uczniowie zapoznali się z zakresem działalności i organizacją firmy.  Szczególnie zainteresowani byli  programami księgowymi i kancelaryjnymi wykorzystywanymi w biurze, do kontaktów z klientami i Urzędem Skarbowym. Poznali   obowiązki pracowników, organizację ich pracy. W archiwum poznali zasady przechowywania dokumentów .Z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat specyfiki zawodu doradcy podatkowego. Uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.  Wrócili pełni zapału do pracy – przekonani, że doradca podatkowy to zawód prestiżowy i przyszłościowy a oni są na dobrej drodze by zdobyć kwalifikacje do jego uprawiania.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKÓW WIDŁOWYCH !!!

Informujemy, że dnia 3 marca 2015 o godz. 16:15 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 rozpocznie się kurs wózków widłowych. Kurs jest dodatkową formą wsparcia zawodowego dla uczniów biorących udział w Projekcie „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy”, realizowanego przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Udział w Kursie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

 

Zobacz listę uczestników Kursu:
Lista uczestników kursu

Zobacz harmonogram kursu:
Harmonogram kursu wózków widłowych

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - MARZEC 2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W dniach 16.02.2015r. - 18.02.2015r. w Naszej szkole odbył się kurs barmana-baristy w ramach Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy” realizowanego przez Powiat Buski, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
30 godzinny kurs był dodatkową formą wsparcia zawodowego dla uczniów biorących udział w Projekcie. 

W ramach zajęć uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie barmana-baristy. Poznali rodzaje, receptury i sposoby parzenia kaw oraz napojów. Zostali zapoznani z obsługą sprzętem wykorzystywanego w pracy barmana baristy.

      

Zobacz listę uczestników Kursu:
Lista uczestników kursu

Zobacz harmonogram kursu:
Harmonogram kursu

Udział w Kursie był bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - LUTY 2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - STYCZEŃ 2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - GRUDZIEŃ 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 
                            WARSZTATY GASTRONOMICZNE w Hotelu "Słoneczny Zdrój" w Busku-Zdroju
 
W dniu 22-11-2014 r. grupa uczniów w ramach warsztatów gastronomicznych uczestniczyła w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w Hotelu „Słoneczny Zdrój” w Busku-Zdroju.
Na zaproszenie szefa kuchni w Rest. „Ponidzie” P. Patryka Kotarby spotkanie poświęcone przede wszystkim kuchni staropolskiej poprowadzili Panowie: Jerzy Poznański oraz Andrzej Pawlas - współautorzy książki pt. "Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku".
Produkcja wybranych potraw została przez ekspertów kulinarnych poprzedzona omówieniem charakterystycznych cech kuchni staropolskiej oraz zasadami dekorowania wyrobów. Młodzież miała za zadanie wykonanie: polewki, kaszy gryczanej po królewsku, pierożków z konfektem różanym w towarzystwie gąszczu jabłkowego.
Wspólne ćwiczenia zakończyła prezentacja wykonanych staropolskich potraw ocena organoleptyczna. Ciekawym elementem warsztatów było rozpoznawanie aromatów popularnych przypraw ale także mniej znanych. Spotkanie przyczyniło się do poszerzenia naszej wiedzy i umiejętności kulinarnych.

 

 

WARSZTATY HOTELARSKIE w Hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju

W dniu 6 listopada 2014r. odbyła się wycieczka uczniów naszej szkoły do Hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju w celu zapoznania z technikami pracy w recepcji, poznania założeń strategii marketingowej obiektu hotelarskiego.

Wyjście odbyło się w ramach zajęć warsztatów hotelarskich realizowanych w ramach projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowany przez Unię Europejską.

Nasz pobyt rozpoczęliśmy od zwiedzania hotelu Malinowy Zdrój, po którym oprowadzał pan Artur Łachut -kierownik działu marketingu. Pracownicy działu SPA bardzo chętnie opowiadali o pracy w tej branży. Zwiedziliśmy też centrum zabiegowe na Basenach Mineralnych. Następnie zwiedziliśmy pensjonat Kolory Świata, w którym każdy pokój został urządzony w innej konwencji.  Kolejny etap wycieczki to zwiedzanie uzdrowiska Solec-Zdrój. Zostaliśmy powitani "firmowymi Krówkami" przez Pana dyrektora Bogusława Kunata, który opowiadał  historię uzdrowiska oprowadzając nas po Parku Zdrojowym.

    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10.11.2014r.

Doradztwo zawodowe

Na jednego uczestnika przypadają 2 godziny doradztwa zawodowego indywidualnego (objęci doradztwem będą tylko nowi uczestnicy - zakwalifikowani po raz pierwszy do projektu).  Pierwsza godzina spotkania posłuży rozpoznaniu potrzeb - rozpoznaniu, weryfikacji umiejętności i predyspozycji uczestnika, natomiast druga godzina obejmowała będzie planowanie kariery – wskazówki  oraz uwagi i wnioski doradcy. Diagnoza doradcy zawodowego jest podstawą do skierowania uczestników na kursy: barmana- baristy, wózków widłowych, prawa jazdy kat.b.

Grupowe doradztwo zawodowe realizowane będzie w 2 grupach po 16 godzin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - LISTOPAD 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29.09.2014r.

Wyniki rekrutacji do II edycji Projektu "Dodatkowe umiejętniości ..."

 

Informujemy, że w dniu 29 września 2014r. po analizie, złożonych przez  uczniów naszej szkoły, deklaracji uczestnictwa w II edycji Projektu "Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy" realizowanego przez Powiat Buski w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników.

Na niektóre warsztaty zostały utworzone listy rezerwowe.
 
 Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne rodzaje warsztatów: 

 

 1. Warsztaty ekonomiczne

2. Warsztaty gastronomiczne

3. Warsztaty hotelarskie

4. Warsztaty jezyka angielskiego

5. Warsztaty języka niemieckiego

6. Warsztaty matematyczne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HARMONOGRAM WARSZTATÓW - PAŹDZIERNIK 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23.09.2014r.

 

W dniach 16-22 września 2014roku ogłoszono przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, na warsztaty gastronomiczne i hotelarskie z uwagi na niepodpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie  przez grupę zakwalifikowanych uczniów na w/w warsztaty.
W oparciu o złożone przez uczniów formularze zgłoszeniowe, Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rekrutację uczniów do Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” w oparciu o Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”.
 

Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników do udziału w warsztatach hotelarskich i gastronomicznych.
 
 Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne rodzaje warsztatów:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19.09.2014

 

 
W dniach 15-19 września 2014roku ogłoszono przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, uzupełniającą rekrutację na warsztaty gastronomiczne i hotelarskie z uwagi na niepodpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie  przez grupę zakwalifikowanych uczniów na w/w warsztaty. gdyż liczba chętnych do udziału w Projekcie (warsztaty hotelarskie) była mniejsza niż zakładana. W oparciu o złożone przez uczniów formularze zgłoszeniowe, Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rekrutację uczniów do Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” w oparciu o Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”.
 
Komisja przyjęła i przeanalizowała formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach hotelarskich i zakwalifikowała uczennicę Wic Anna do Projektu.


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HARMONOGRAM WARSZTATÓW  - WRZESIEŃ 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16.09.2014r.

W dniach 16-22.09.2014r. ogłasza się uzupełniającą rekrutację na warsztaty gastronomiczne i hotelarskie z uwagi na niepodpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie  przez grupę zakwalifikowanych uczniów na w/w warsztaty.

Formularze należy składać  w sekretariacie szkoły u Pani Izabelli Zaręby

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.09.2014r.

 

 

Komisja Rekrutacyjna w dniach 15.09.2014r.- 19.09.2014r. ogłasza przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, gdyż liczba chętnych do udziału w Projekcie (warsztaty hotelarskie) jest mniejsza niż zakładana.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10.09.2014r.

Informujemy, że w dniu 10 września 2014r. po analizie, złożonych przez  uczniów naszej szkoły, formularzy zgłoszeniwych do udziału w Projekcie "Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy" realizowanego przez Powiat Buski w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników.

Zostały utworzone również listy rezerwowe.
 
 Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne rodzaje warsztatów:
 
Warsztaty matematyczne
 
       
Lista podstawowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Banach
Agata
Wioleta
2
Sagan
Karolina
Agnieszka
3
Furman
Agnieszka
Monika
4
Wójcik
Sylwia
Karolina
5
Kępska
Julita
 
6
Madej
Ilona
Lidia
7
Zarańska
Angelika
Martyna
8
Majewski
Patryk
Zenon
9
Pawlicka
Daria
 
10
Kozioł
Magdalena
 
11
Borla
Katarzyna
Klaudia
12
Domagała
Kamila
Anna
13
Wojciechowska
Karolina
Flawia
14
Boś
Patrycja
Katarzyna
15
Siemieniec
Jakub
Dominik
16
Trela
Joanna
Ewa
17
Nowak
 Katarzyna
 
18
Grabowska
Aleksandra
 
19
Lis
Marta
Anna
20
Wójcik
Katarzyna
 
 
Warsztaty hotelarskie
 
       
Lista podstawowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Książek
Klaudia
Agnieszka
2
Solarska
Gabriela
 
3
Bonarska
Justyna
 
4
Zabłotna 
Karolina
 
5
Wójtowicz
Karolina
Stefania
6
Kordos
Katarzyna
Małgorzata
7
Łabądź
Justyna
Małgorzata
8
Okońska
Sylwia
Beata
9
Bebel
Agnieszka
Klaudia
10
Andruchów
Justyna
Wioelta
11
Zarańksa
Anna
Barbara
12
Kępińska
Marcelina
 
13
Socha
Aleksandra
 
14
Gozdek
Marzena
Patrycja
15
Sudzińska
Patrycja
Klaudia
16
Szczepanik
Karolina
Władysława
17
Doroz
Agata
Zofia
18
Bąk
Agata
 
19
Łukasik
Żaneta
Patrycja
 
Warsztaty ekonomiczne
 
       
Lista podstawowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Kaleta
Michał
Kamil
2
Jabłońska
Monika
Agnieszka
3
Bajor
Katarzyna
Izabela
4
Czerw
Mateusz
Marek
5
Kowalczyk
Bartosz
Paweł
6
Zgoła
Agata
 
7
Gajocha
Anna
Ewa
8
Chłosta
Agnieszka
 
9
Krzemińska
Aneta
Justyna
10
Nega
Monika
Karolina
11
Kornaś
Norbert
Dawid
12
Opozda
Karolina
Paulina
13
Jelińska
Wiktoria
 
14
Śliwa
Malwina
Katarzyna
15
Kućmierz
Łukasz
Robert
16
Darłak
Patryk
Szymon
17
Płatek
Patryk
 
18
Janiec
Bartłomiej
Grzegorz
19
Religa
Grzegorz
Michał
20
Sikora
mateusz
Szczepan
       
Lista rezerwowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Szczęśniak
Przemysław
 
 
 
Warsztaty gastronomiczne
 
       
       
Lista podstawowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Ząbkiewicz
Patryk
Adam
2
Kordyl
Aneta
 
3
Musiał
Agata
 
4
Parka
Agnieszka
Patrycja
5
Białecka
Izabela
 
6
Lasak
Beata
Maria
7
Szumera
Weronika
Jolanta
8
Zając
Magdalena
 
9
Dryja
Kamila
Piotr
10
Lasak
Mariola
Dorota
       
       
Lista rezerwowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Karczewska
Paulina
Iwona
 
 
Warsztaty język angielski
 
       
Lista podstawowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Banach
Agata
Wioleta
2
Sagan
Karolina
Agnieszka
3
Furman
Agnieszka
Monika
4
Wójcik
Sylwia
Karolina
5
Kępska
Julita
 
6
Madej
Ilona
Lidia
7
Zarańska
Angelika
Martyna
8
Majewski
Patryk
Zenon
9
Pawlicka
Daria
 
10
Kozioł
Magdalena
 
11
Borla
Katarzyna
Klaudia
12
Domagała
Kamila
Anna
13
Wojciechowska
Karolina
Flawia
14
Boś
Patrycja
Katarzyna
15
Siemieniec
Jakub
Dominik
16
Trela
Joanna
Ewa
17
Nowak
 Katarzyna
 
18
Grabowska
Aleksandra
 
19
Lis
Marta
Anna
20
Wójcik
Katarzyna
 
 
 
Warsztaty język niemiecki
 
       
Lista podstawowa
   
       
Lp.
Nazwisko
Imiona
1
Zabłotna 
Karolina
 
2
Wójtowicz
Karolina
Stefania
3
Błaszczyk
Bartłomiej
Hubert
4
Łabądź
Justyna
Małgorzata
5
Lasia
Ewelina
Milena
6
Okońska
Sylwia
Beata
7
Bebel
Agnieszka
Klaudia
8
Krzystyniak
Agnieszka
 
9
Juda
Anna
Małgorzata
10
Warchulska
Katarzyna
Mirosława
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29.08.2014

 Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do II Edycji projektu "Dodatkowe umiejętności i wiedza – szansa na sukces zawodowy" realizowanego przez Powiat Buski w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Formularze zgłoszeniowe można składać do dnia 09.09.2014r. w sekretariacie szkoły, u p. Izabelli Zaręby

Rozpoczęcie zajęć planowane jest od 15.09.2014r.

   

Lp. Rodzaj warsztatów Prowadzący
1. Matematyczne gr 1 Monika Wesołowska
2. Matematyczne gr 2 Monika Wesołowska
3. Języka angielskiego gr 1 Monika Zwolska
4. Języka angielskiego gr 2 Agnieszka Kaczmarek
5. Języka niemieckiego Elżbieta Malec
6. Gastronomiczne Małgorzata Zdanowska-Gacek
7. Hotelarskie gr 1 Krystyna Kaszuba
8. Hotelarskie gr 2 Barbara Cieplińska
9. Ekonomiczne gr 1 Małgorzata Żebrowska
10. Ekonomiczne gr 2 Małgorzata Lech

 Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i kwalifikacji uczniów.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

30.05.2014r.

 
Staże zawodowe w ramach Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”.

 
W najbliższych miesiącach, tj. od czerwca do końca sierpnia br. Powiat Buski (Organizator staży) będzie realizował staże zawodowe dla uczestników Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”. Staże odbędą się w firmach funkcjonujących na rynku w różnorodnych branżach: ekonomia, informatyka, gastronomia, hotelarstwo, geodezja oraz branża mechaniczna. Kluczowym celem staży zawodowych jest nabycie praktycznych umiejętności zawodu przez uczniów/uczennice. Każdy staż realizowany będzie w wymiarze 150 godzin zgodnie z programem opracowanym przez Pracodawcę a po jego zrealizowaniu, wydane zostanie zaświadczenie o zakończeniu stażu. Realizowane staże są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Umowy o realizację staży zostaną zawarte pomiędzy Powiatem Buskim – Organizatorem Staży a Pracodawcami.
Poniżej obowiązki i uprawnienia po stronie Organizatora Stażu, Pracodawcy (przyjmującego na staż) oraz po stronie stażysty (uczestnika Projektu).
 
Obowiązki Organizatora stażu
Organizator stażu zobowiązuje się do:
1)        Wypłaty Stażyście wynagrodzenia za odbyty staż.
a)         Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego przez Stażystę wniosku o przyznanie wynagrodzenia stażysty (w załączeniu),pod warunkiem otrzymania od Pracodawcy prawidłowo wypełnionych: listy obecności, opinii opiekuna Stażysty, dziennika stażu, zaświadczenia o ukończeniu stażuoraz dokumentacji fotograficznej na nośniku CD lub DVD.
b)        Wynagrodzenie stażysty będzie pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w okresie odbywania stażu.
c)         Termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków na konto Projektu przez Instytucję Pośredniczącą.
d)        Wynagrodzenie Stażysty jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2)        Pokrycia kosztów obowiązkowych badań lekarskich. Miejsce wykonania badań lekarskich zostanie wskazane przez Organizatora Stażu.
3)        Zapewnienia Stażyście odzieży, środków czystości i artykułów biurowych niezbędnych do realizacji stażu zgodnych z zawodem lub specjalnością odbywanego stażu.
4)        Zwrotu Stażyście kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu, jeśli miejscowość zamieszkania jest inna niż miejsce odbywania stażu. Zwrot kosztów dojazdu będzie dokonywany na podstawie złożonego przez Stażystę wniosku o zwrot kosztów dojazdu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku na wskazany w nim numer rachunku bankowego. Organizator Stażu zastrzega sobie prawo niewypłacenia zwrotu kosztów dojazdu w sytuacji wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Warunkiem wypłaty Stażyście zwrotu kosztów dojazdu jest ukończenie stażu.
5)        Przekazania uczestnikowi Stażu, który ukończył staż zaświadczenia o ukończeniu stażu.
 
Obowiązki Pracodawcy:
 
1)        Zapewnienie Stażyście odpowiednich warunków do odbywania stażu.
2)        Przeszkolenie Stażysty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy), przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy.
3)        Przestrzeganie czasu pracy Stażysty odbywającego staż (Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta oraz w porze nocnej lub w systemie innym niż jednozmianowy lub w godzinach nadliczbowych). Czas pracy Stażysty odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku Stażysty będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Organizator stażu (Powiat Buski) może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej z pominięciem pory nocnej lub w niedzielę, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, pod warunkiem zapewnienia odpoczynku zgodnie z Kodeksem Pracy (dotyczy Stażystów pełnoletnich).
4)        Zapewnienie nadzoru i bezpośredniej opieki merytorycznej nad odbywaniem stażu przez Stażystę poprzez wyznaczenie spośród swoich pracowników opiekuna.
5)        Realizacja stażu zgodnie z programem zaakceptowanym przez Organizatora stażu.
Obowiązki Opiekuna Stażysty:
1)        Zapoznanie Stażysty z programem stażu, nadzór merytoryczny nad realizacją stażu.
2)        Zapoznanie Stażysty z jego prawami i obowiązkami.
3)        Prowadzenie listy obecności Stażysty.
4)        Zatwierdzanie dziennika stażu oraz nadzór nad prawidłowością jego wypełniania.
5)        Sporządzenie opinii opiekuna Stażysty.
Obowiązki Stażysty:
Stażysta zobowiązany jest do:
1)        Rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora Stażu.
2)    Wykonania niezbędnych badań lekarskich w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbywania stażu na określonym stanowisku.
3)      Sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy i opiekuna, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy.
4)        Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w stażu potwierdzonego każdorazowo w dzienniku stażu.
5)      Przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Pracodawcy oraz ustalonego porządku pracy a także regulaminów związanych z realizowanym Projektem.
6)        Przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, a także przepisów przeciwpożarowych.
7)       Zachowania tajemnicy informacji udostępnianych w czasie odbywania stażu ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych pracowników i klientów Pracodawcy.
8)        Przepracowania 100% zaplanowanych godzin stażu (150 godzin), a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, odpracowanie jej w terminie uzgodnionym z Pracodawcą.
9)        Usprawiedliwiania nieobecności.
10)    Przedłożenia Organizatorowi stażu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu, wniosku o zwrot kosztów dojazdu (jeśli dotyczy).
Uprawnienia Stażysty:
Stażysta ma prawo do:
1)        Wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu pod nadzorem merytorycznym wyznaczonego przez Pracodawcę opiekuna.
2)        Otrzymania wyposażenia niezbędnego podczas realizacji stażu (np. odzież, artykuły biurowe, środki czystości).
3)        Otrzymania wynagrodzenia za zrealizowany staż, po spełnieniu wymagań wynikających z w/w obowiązków Stażysty. Wynagrodzenie wypłacane będzie po zaakceptowaniu przez Organizatora Stażu wniosku o przyznanie wynagrodzenia.
 
Załączniki:
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

04.01.2014r.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 realizowany jest Projekt „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” realizowanego przez Powiat Buski w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 W Projekcie bierze udział 91 uczniów,  którzy pracują w 10 grupach warsztatowych.

Głównym celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, języków obcych i przedmiotów zawodowych u uczniów Techników.
 
 

 Ostateczne listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne rodzaje warsztatów przedstawiają się następująco:

 1. Warsztaty matematyczne  - opis zajęć
 2. Warsztaty języka angielskiego - opis zajęć
 3. Warsztaty języka niemieckiego - opis zajęć
 4. Warsztaty ekonomiczne - opis zajęć
 5. Warsztaty hotelarskie - opis zajęć
 6. Warsztaty gastronomiczne - opis zajęć
 •  

***************************************************************************************************************

 

 19.11.2013r.

 

Rekrutacja uczniów do projektu "Dodatkowe umiejętności..."

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu "Dodatkowe umiejętności i wiedza – szansa na sukces zawodowy" realizowanego przez Powiat Buski w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Formularze zgłoszeniowe można składać do dnia 25.11.2013r. w sekretariacie szkoły, u p. Izabelli Zaręby.

 

Regulamin rekrutacji.

 

 

**************************************************************************************************************

 26.11.2013r.

 Wyniki rekrutacji do projektu "Dodatkowe umiejętności..."

 

  Informujemy, że w dniu 25 listopada 2013r. po analizie, złożonych przez  uczniów naszej szkoły, deklaracji uczestnictwa w Projekcie "Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy" realizowanego przez Powiat Buski w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników.

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami, na niektóre z nich zostały utworzone listy rezerwowe.

 

 Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne rodzaje warsztatów: 

 1. Warsztaty ekonomiczne
 2. Warsztaty gastronomiczne
 3. Warsztaty hotelarskie
 4. Warsztaty j. angielskiego
 5. Warsztaty j. niemieckiego
 6. Warsztaty matematyczne

 

 

 

 

 1. Warsztaty ekonomiczne
 2. Warsztaty gastronomiczne
 3. Warsztaty hotelarskie
 4. Warsztaty j. angielskiego
 5. Warsztaty j. niemieckiego
 6. Warsztaty matematyczne