Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Rozpoczęły się  zajęcia stacjonarne i e-learningowe w ramach projektu

Edukacja Zawodowa w Praktyce - Technik Hotelarstwa - zawodem kluczowym dla regionu.

 

Podczas zajęć uczestnicy pogłębiają wiadomości i umiejętności zawodowe.

 

Efektem zajęć są  prace uczniów -  makiety jednostek mieszkalnych

Zajęcia prowadzone sa z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, którą szkoła otrzymała wraz z projektorem  w ramach projektu.