Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 W dniu 01.03.2024r. szkolna drużyna wędrownicza wzięła udział w XIX Harcerskim Rajdzie „Zmarzlaczek”.

W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 258 zuhów, harcerzy i wędrowników.


Organizatorem Rajdu była Komenda Hufca ZHP Busko – Zdrój.


Trasa rajdu pieszego z Solca-Zdroju do Zborowa biegła przez malowniczą wieś Włosnowice.

  

Znajdowały się na niej 3 punkty, na których poszczególne patrole wykonywały zadania.Rajd Zmarzlaczek połączony jest z Dniem Myśli Barterskiej - świętem przyjaźni obchodzonym w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie.

22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella.

 

Meta naszej wyprawy znajdowała się przy Szkole Podstawowej w Zborowie, gdzie odbyło się wspólne ognisko.

 

Iwona Kąkol