Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Podsumowanie konkursu plastycznego

"Bezpieczni w sieci" 

Dnia 09.02.2024 roku odbyło się uroczyste podumowanie konkursu plastycznego "Bezpieczni w sieci" w ramach projektu OSEhero do którego w tym roku szkolnym została zgłoszona szkoła przez Panie Małgorzatę Gil i Iwonę Kąkol.

 W konkusie wzięło udział ponad 30 prac plastycznych zgłoszonych przez uczniów.

 Cyfrowy świat z jednej strony ułatwia nam naukę, pracę, kontakt z bliskimi, ale z drugiej może nieść za sobą pewne zagrożenia. Młodzi ludzie, uczniowie, którzy w sieci spędzają coraz więcej czasu, są grupą szczególnie na nie narażoną.

Uczniowie nagrodzeni to:

I miejsce: Prażuch Wojciech

II miejsce: Gawlik-Mikołajczyk Szymon

III miejsce: Jabłońska Oliwia

Wyróznienia zostały wręczone uczniom:

Gajos Szymon, Maj Anna, Cempura Alicja, Ratusznik Jakub.

Świadomość zagrożeń oraz znajomość sposobów zapobiegania im są kluczowe dla bezpieczeństwa najmłodszych.

Organizatorzy:

Małgorzata Gil

Iwona Kąkol