Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Kadry do filmu Romantyczność

w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

Życia nie da się nauczyć...
Życie trzeba przeżyć...

Trupa artystyczna w pełnej Krasie...;););) 

Vanitas, vanitatum et omnia vanitas... 

"Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu...

Widzisz świat w proszku..."

Blask prawd żywych... 

Wszystko jest już policzone, Twoja wolność i mój oddech...

Tylko ptaki mają wolność...

Tylko one mają siłę...

Aby wznieść się ponad prawdy martwe...

Źle mnie w złych ludzi tłumie...

Płaczę, oni szydzą...

Widzę, oni nie widzą...

Światło Świadomości pozwala dostrzegać to, co niedostrzegalne...

 

Świecie, mój świecie, co się z Tobą, z nami stało?

Co nam prócz wiary, co pozostało....???

 

                                                                 oprac. Justyna Szumilas