"Teatr jest to  pewien myślowy przekaz, skrót, filozofia. Lustro - jak uwazał Szekspir - w którym przegląda się świat, ale ono jest transparentne. Przez nie widać coś dalej, głębiej, więcej..."

 

                                                                                                                                                                Andrzej Łapicki       

 

 

Grupa artystyczna dzięki teatralnym przedsięwzięciom patrzy dalej, wnika głębiej i widzi więcej...                          

                                                                                A oto  plan naszych działań:

    - przygotowanie do występów publicznych, nauka ruchu scenicznego, praca nad dykcją, opracowanie scenek i przedstawień na uroczystości szkolne,

   - kontynuacja pracy nad ruchem scenicznym i dykcją, praca nad interpretacją i inscenizacją utworów  literackich,

   -próba tworzenia własnych scenariuszy,

   - wyjazdy do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach,

   - akcentowanie Międzynarodowego Dnia Teatru,

   -  udział w konkursach krasomówczych,

   -  oprawa teatralna uroczystosci szkolnych,

   -  nagrywanie filmów do znanych dzieł literackich.

                                                                                                                                                Opiekun: Justyna Szumilas