Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Poszerzanie świadomości w obszarze spektrum autyzmu. 

W ostatnich dniach nasza szkoła była świadkiem wyjątkowych warsztatów, których celem było poszerzenie świadomości na temat spektrum autyzmu. Wzięło w nich udział 6 klas: 1C, 1B, 2B, 2D, 3e, 4h. W warsztaty zaangażowały się uczennice Weronika Prędka z klasy 4h, która stworzyła film dotyczący postrzegania spektrum autyzmu wśród społeczności szkolnej, natomiast Natalia Nalepa z klasy 2D przygotowała materiały edukacyjne w postaci prezentacji w Canvie.

Warsztaty koordynowały: psycholog Monika Sowa, pedagog Anna Marzec.

Autyzm, będący szerokim spektrum różnorodnych cech i zachowań, dotyka coraz większej liczby osób na całym świecie. Jednakże, mimo jego powszechności, nadal istnieje wiele mitów i nieścisłości na temat tego zaburzenia. Dlatego też, organizacja warsztatów takich jak te, jest niezwykle ważna.

Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję poznać różnorodność przejawów autyzmu oraz zrozumieć, jakie wyzwania mogą napotykać osoby z tym zaburzeniem w codziennym życiu. Dzięki prezentacjom, pracy w grupie, dyskusjom i materiałom edukacyjnym, uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat autyzmu oraz nauczyć się, jak być bardziej empatycznymi i zrozumiałymi wobec osób z autyzmem.

Efekty tych warsztatów były widoczne nie tylko podczas ich trwania, ale także po ich zakończeniu. Uczniowie wykazali większą świadomość i zrozumienie autyzmu, co przełożyło się na bardziej wszechstronne podejście do różnorodności i większą gotowość do wspierania osób z autyzmem w naszej społeczności.

Warto również podkreślić zaangażowanie nauczycieli i uczniów szkoły, którzy wspierali i aktywnie uczestniczyli w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów. Ich zaangażowanie stanowiło istotny czynnik sukcesu tej inicjatywy.

Podsumowując, warsztaty dotyczące spektrum autyzmu stanowiły nie tylko edukacyjną lekcję, ale także krok w kierunku budowania bardziej empatycznej i świadomej społeczności. Mam nadzieję, że inicjatywy takie będą kontynuowane i rozwijane, abyśmy mogli stworzyć jeszcze bardziej otoczenie sprzyjające dla wszystkich naszych uczniów.


Dziękujęmy uczennicom Angelice Szkwarek z klasy 3C za opracowanie ćwiczenia dla uczestników warsztatów oraz Patricji Stochlińskiej z klasy 4h za wsparcie w realizacji tejże inicjatywy.