Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Podsumowanie akcji "Gwiazdka dla Okologii"

    Akcje charytatywne przeprowadzane w szkołach odgrywają dużą rolę - uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Młodzież naszej Szkoły po raz kolejny pokazała wysoki poziom wrażliwości i empatii wobec drugiego człowieka biorąc aktywnie udział w akcji charytatywnej podczas której zbierane były artykuły dla dzieciaków leczonych onkologicznie. Zorganizowano dwa kiermasze podczas których można było kupić słodkości przygotowane przez naszych uczniów. W przedsięwzięcie włączył się Samorząd Uczniowski oraz uczniowie z klas: IV A, III C, I C, I h, II h, II e, III e, IV e, V h, II w. Młodzież zaangażowana w akcje otrzymała Pochwałę Dyrektora Szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy widzą cierpienie innych i chcą im nieść pomoc.